mandag 10. januar 2011

Infanterister til Skottland - 1967

mandag 10. januar 2011


Skannet fra «Mannskapsavisa» - MA
Infanterister og marine-skvadron til Skottland
(Tekst hentet fra Aftenposten 29. juli 1967).
Et redusert kompani, 10 offiserer og 70 menige fra Infanteriets Øvningsavdeling på Sessvollmoen skal til Skottland i midten av august. Oberstløytnant Jørgen Breder i Hærens Overkommando opplyser til Aftenposten at reisen skjer efter invitasjon fra den britiske hær, og at besøket er en gjenvisitt efter britiske avdelingers opphold bl. a. på Hjerkinn. Samtidig med infanteristenes besøk skal torpedo- og kanonbåtskvadron fra Sjøforsvaret til Aberdeen. Dette besøket varer fra 12. til 14. august 1967.
Oberstløytnant Breder forteller at det reduserte kompaniet skal besøke Edinburgh og Glasgow (Garelochhead, seks-syv mil norvest for Glasgow), og at det skal delta i en fem-dagers øvelse sammen med en skotsk avdeling. Styrker fra Royal Air Force og den britiske marine skal delta i denne øvelsen. Før de norske infanteristene forlater Storbritannia, skal det være med i en skyterkonkurranse med britiske tropper, og de skal overvære The Royal Edinburgh Military Tattoo — en militæroppvisning hvor Norge ikke har deltagelse i år. Britene skal besørge flytransport for kompaniet fra Sessvollmoen. Ved Sjøforsvarets Overkommando får Aftenposten opplyst at planene for det norske marinebesøket i Aberdeen ikke er klart ennå, men at man regner med at seks fartøyer og et moderskip vil besøke Skottland fra 12. til 14. august.
Pi-troppen Støttekompaniet 1967 (Støkp IØ 1 fra Sessvollmoen)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket